Tento hlavolam 75% ľudí nezvládne, vraj to dokáže len génius!

0 Comments

Autori tejto hádanky tvrdia, že génius ju dokáže vyriešiť do desiatich sekúnd. O zakladateľovi Microsoftu Billovi Gatesovi sa hovorí, že vraj to zvládol za 20 sekúnd. Podľa prieskumov túto hádanku dokáže zvládne vyriešiť bežný absolvent Harvardovej univerzity v priemere za 40 sekúnd. Pre 75% ľudí je vraj tento hlavolam nevyriešiteľný.

Tak teraz si ho môžeš vyskúšať aj sám. Jednoduché zadanie a päť možností.

 

Správna odpoveď nižšie…

 

 

 

 

 

 

Odpoveď:

Najprv sa ti ponúkol zelený štvorec, lebo ako jediný má odlišnú farbu. Potom si možno premýšľal nad červeným kruhom, ktorý ako jediný je tvarom kruh. Čo však s malým červeným štvorcom, ktorý je jedinečný svojou veľkosťou. A červený štvorec, ktorý ako jediný nemá lem?

Z vyššie napísaných skutočnosti vyplýva, že kandidátom na vylúčenie môže byť každý jeden útvar, pretože sa niečim odlišuje od ostatných.

Avšak správna odpoveď na túto logickú hádanku je prvý tvar – červený štvorec s bielym lemom.

Vysvetlenie správnej odpovede!

Prvý tvar, ako jeden z piatich nie je ničím zvláštny. Všetky ostatné tvary s ním majú niečo spoločné. Či už veľkosť, farbu, ohraničenie alebo štvorcový tvar. A keďže je nutné vybrať len jeden jediný, preto sa vybral tento, lebo sa hodí ku každému inému tvaru a preto do série nepatrí.