Koniec striedania letného a zimného času je za rohom: V tento deň si posuniete čas naposledy!


Občania každej jednej európskej krajiny mali celé leto možnosť zapojiť sa do hlasovania a prejaviť svoj názor na zrušenie, či ponechanie striedania času. Viac ako 84% hlasovalo pre zrušenie posúvania času a tak sa  Európska komisia sa rozhodla tak ako väčšina a toto rozhodnutie plánuje uplatniť už budúci rok.

V súčasnosti platí v EÚ povinne pre všetky štáty povinnosť na konci marca posunúť čas o hodinu na letný čas a na konci októbra zase naspäť. V každej krajine ale nie je rovnaký čas a v EÚ sa používajú tri časové pásma, najviac krajín je v našom stredoeurópskom čase, tri v pásme o hodinu späť a viacero krajín v pásme o hodinu napred. 

Posledné striedanie času sa uskutoční 31.marca 2019.

Poslednýkrát sa tak uskutoční povinné striedanie času 31. marca 2019, pričom následne musia členské štáty informovať EÚ, či si chcú ponechať letný alebo zimný čas. V prípade, ak by sa naša krajina rozhodla uprednostniť zimný čas, naposledy si prestavíme hodinky 27. októbra 2019.